Er is in de media al heel wat gepubliceerd over de Hoogeveense oud-burgemeester Tjalma die onder vuur ligt: ‘Hij deed volgens de media en histories onderzoek niets tegen de Jodenvervolging’. Voor de SGP Hoogeveen reden om deze zaak onder de aandacht te brengen van de Hoogeveense gemeenteraad. Jetze Tjalma was 31 jaar burgemeester van Hoogeveen (1927-1958). In 1963 werd hij benoemd tot ereburger van deze gemeente. Vijf jaar later werd het park achter het raadhuis naar hem vernoemd. ,,Dit eerbetoon kán gewoon niet’’, vindt SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn en inmiddels meerdere met hem. ,,Wij willen dat door het huidige gemeentebestuur in stevige woorden afstand genomen wordt van het handelen deze burgemeester’’, liet hij team Koopman op pad weten. Volgens Van Rijn kun je ‘iemand die medewerking heeft verleend aan de vreselijke deportatie van de Joodse gemeenschap in Hoogeveen’ niet eren met een park en het ereburgerschap. Vanavond 22-01-2020 was er een bijeenkomst over dit onderwerp in de voormalige synagoge aan het Haagje. Vooraf gaand aan deze bijeenkomst had Koopman een gesprek met Brand van Rijn, de Joodse gemeenschap Drenthe en historicus Albert Metselaar in de burgerzaal van ons gemeentehuis. Niets maakt duidelijker dan deze aflevering waarom het eerbetoon aan oud-burgemeester Tjalma van Hoogeveen beslist niet kan. Een aflevering die elke Hoogevener zou moeten zien.

Pin It

NeeIngezonden mededeling: Bron Regio Nieuws Hoogeveen. Elim -Een buurtcomité heeft naar aanleiding van plannen voor het legaliseren van vaste huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Tuindersweg, een brief verzonden naar het College van Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad. Deze brief is naar aanleiding van een artikel in de Hoogeveensche Courant van 18-12-2019 betreffende het legaliseren van vaste huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Tuindersweg 1 –3 en 5 te Elim. Buurtcomité: “wij zitten wij niet te wachten op een groot aantal migranten die veel onrust brengen in het dorp en waar wij ons niet meer bij veilig voelen…” “Voordat we verdergaan met de brief, willen wij in het kader van zelfbescherming (art 6) u erop wijzen dat wij onze namen in het kader van de wet op privacy niet genoemd willen hebben in communicatie buiten deze brief, wij alleen genoemd willen worden als buurtcomité “. Reden hiervoor is dat buurtbewoners al diverse keren door de aanvrager zijn bedreigd, in grove bewoordingen en niet nader te noemen opmerkingen”. Wij als comité vertegenwoordigen de omwonenden en andere dorpsgenoten.” (Foto: Google Maps) Om de open brief aan het college te lezen, klik hieronder op lees meer!

Pin It

5 jaar HoogevenerHoogeveen – www.dehoogevener.nl, de site met positief nieuws voor de gemeente Hoogeveen, bestaat dit jaar 5 jaar. René Aalders van Aalders ICT uit Hoogeveen heeft Henk Boer, eigenaar van de deze site, gesponsord door deze een geheel nieuwe site te bouwen en deze bovendien deze ook nog eens gratis te hosten. Gistermiddag 20-01-2020 is de nieuwe site feestelijk in gebruik genomen bij Aalders ICT aan de Industrieweg in Hoogeveen, met een prachtige taart, waar op stond dat de dehoogevener.nl, Aalders ICT bedankt. Ook “team Koopman op pad” was aanwezig bij dit feestelijke moment om daar opnames van te maken. Naast Roelof Koopman, Peter Aalders en Leroy Engels maakt ook Henk Boer deel uit van “team Koopman op pad”. Door een vriendschap tussen Henk Boer en Peter Aalders is een samenwerking op gang gekomen tussen www.dehoogevener.nl  en www.elim-drenthe.nl. Omdat René Aalders vroeger ook actief betrokken is geweest bij de Elimsite is er ook contact ontstaan tussen René Aalders en Henk Boer. Het resultaat een prachtige nieuwe site die u beslist eens zou moeten bekijken. ( www.dehoogevener.nl ) Over 1,5 week meer over dit onderwerp in www.koopmanoppad.nl 

Pin It

Uitslag 16 januari 2020

Pin It

Weggelopen KonijnELIM – Het konijntje wat was komen aanlopen, is weer bij het baasje.

Pin It

Romantisch oud ElimELIM – Harm Kleiman geboren in Elim, heeft ondanks dat hij al jaren in Hoogeveen woont altijd nog een zwak voor zijn geboorte dorp Elim. We lieten u al eerder een prachtig schilderij van Harm zien, waar heel veel positieve reacties op kwamen. Velen herkende het van vroeger. Harm een bescheiden man bij het verlegene af doet er allemaal maar heel luchtigjes over, maar wij vinden zijn schilderijen voortreffelijk. Hij doet veel mensen plezier met zijn tekeningen, schilderijen en zijn boekjes. Naast meesterlijk (kunst)schilder is Harm ook een meesterlijk verteller. Vooral zijn verhalen over zijn belevenissen van vroeger roepen bij velen herkenning op en werken op de lachspieren. 

Pin It

Ook al stond recentelijk in de Hoogeveensche courant dat Silke de baby zou zijn die als eerste werd geboren in de gemeente Hoogeveen in 2020, team Koopman op pad is het daar niet helemaal mee eens. 1 januari om 13.31 uur zag Silke het levenslicht. Maar baby Lois uit Elim is 1 januari 2020 geboren om 10:19 uur. Nu maken de ouders er zicht niet zo druk om wie de eerste was, want zij zijn helemaal in de wolken met hun prachtige dochter. Een voorbeeldige baby die zelfs bij Koopman op schoot volledig ontspannen bleef is echt heel bijzonder. Hoe het zit dat baby Silke er van door ging met het eerst geboorte recht en baby Lois van Danny en Lisanne niet werd genoemd komt u te weten als u deze aflevering van Koopman op pad bekijkt. Naar mening van team Koopman op pad zit hier een onrechtvaardigheid in. We hopen dat er na deze uitzending eens nagedacht wordt waar we terecht zijn gekomen. Natuurlijk feliciteren we de ouders van Silke en Lois met hun prachtige dochters. Het belangrijkste blijft dat de baby’s goed gezond zijn en dat de moeders het goed maken. Geniet van jullie dochters!

Pin It

P2070577ELIM – Veiligheid boven alles is het motto. Er is al geruime tijd een AED aanwezig in dit seniorencomplex, maar nu zit deze in een kast met een pincode. Deze moderne AED-Kast is Elim aangeboden door de Smederij van Elim. Bij een calamiteit waarbij het vermoeden is van een hartstilstand kan een AED een belangrijk verschil maken, mits deze wordt gebruikt door een speciaal daarvoor opgeleide hulpverlener. Een AED is een apparaat dat gebruikt wordt bij een persoon die een acute circulatiestilstand heeft. In de volksmond wordt dit ook wel een hartstilstand genoemd. De AED dient een elektrische schok toe, om het hart weer in het normale ritme te brengen. Omdat er maar een selectieve groep binnen Elim dit apparaat mag bedienen zit deze in een kast met een pincode. Er is binnen Elim maar één AED die vrij toegankelijk is voor bevoegden en dat is bij Plus Huisman. Deze wordt dan wel weer bewaakt door een camera die dag en nacht registreert. Bij een vermoeden van een circulatiestilstand moet de hulpverlener zich eerst richten op het slachtoffer en een andere aanwezige 112 laten bellen. Deze schakelt dan de dichtstbijzijnde bevoegde hulpverlener in, die het apparaat goed kan bedienen. Domesta, de huismeester en de bewoners van Seniorencomplex De Wiekswal zijn blij met de AED in hun aanwezigheid, want dat geeft een stukje zekerheid en is veelal levens reddend. Gerard Biemans is de coördinator van de AED-kasten in Elim die zich bevinden bij Ellerie, de Hervormde Kerk en De Wiekswal. Ook in de huisartsenpraktijk is een AED aanwezig, maar deze staat onder het beheer van de huisartsen zelf.

Pin It

We zijn er weerDe nieuwssite www.dehoogevener.nl is weer in de lucht. Na een gedwongen verhuizing van provider heeft René Aalders van Aalders ICT besloten gratis serverruimte ter beschikking te stellen voor de site van De Hoogevener. Door een samenwerking tussen de Elimsite ( www.elim-drenthe.nl ) en www.dehoogevener.nl is een vriendschap ontstaan tussen Henk Boer en Peter Aalders. Via de wekelijkse videorubriek Koopman op pad ( www.koopmanoppad.nl ), waar deze beide heren ook onderdeel van zijn, verneemt u over enkele weken meer over dit onderwerp. Voorlopig hebben al vele vaste bezoekers van De Hoogevener positief gereageerd op het weer online zijn en de nieuwe site, die ook gebouwd is door Aalders ICT. Hoe dit laatste precies zit komt u te weten door te blijven kijken naar de afleveringen van Koopman op pad.

Pin It

WhatsApp Image 2020 01 16 at 15.45.26

WhatsApp Image 2020 01 14 at 11.30.27

Pin It

Subcategorieën