ELIM – Via de verschillende media zag u deel 1 van de ‘Koopman op pad’ uitgave: Brand van Rijn SGP, een bevlogen politicus. Mocht u deze nog niet gezien hebben via deze link: kunt u deze terug kijken. Het eerste deel was al heel onthullend, maar dit tweede en laatste deel van dit gesprek is het moment suprême. Dit deel is kort, maar is nog onthullender. Er kwamen al veel positieve reacties op het eerste deel. Veel kijkers gaven al aan dat Brad van Rijn het allemaal veel duidelijker uitlegt. “Eindelijk eens een man die recht door zee is” was een reactie. In dit filmpje geeft Brand al aan dat hij weliswaar voor de SGP in de Gemeenteraad zit, maar zich inzet voor alle Hoogeveners. Zijn doel is het echte welzijn van alle burgers. Dit tweede deel moet u beslist zien. Natuurlijk komt het team ‘Koopman op pad’ het komend weekend met een nieuwe aflevering. Blijven kijken dus. Al onze eerder opgenomen afleveringen zijn te bekijken via ons YouTube kanaal ‘Met Koopman op pad’ of via onze facebookpagina’s.

Pin It

Koopman op pad - (VIDEO) Vanuit zijn geloof wil Brand van Rijn, fractievoorzitter van de SGP Hoogeveen invulling geven aan en een bijdrage leveren aan de politiek in de gemeenteraad van Hoogeveen. Een bevlogen man, waar veel over te schrijven valt, maar beter is deze zelf aan het woord te laten. In deze aflevering ziet de kijker Brand precies zoals hij is: ‘Recht door zee”. Natuurlijk laat Brand van Rijn zijn licht schijnen op de huidige situatie binnen de Hoogeveense Gemeenteraad. Al met al hadden we deze aflevering nog wel eens zo lang kunnen maken, maar we bewaren nog een stukje dat u komende woensdag kunt verwachten. Op de site van de SGP Hoogeveen kunt u eigenlijk alles vinden wat interessant is om te weten over deze politieke partij met een eigen mening over tal van belangrijke zaken binnen onze gemeente: https://hoogeveen.sgp.nl/ 

Pin It

dialog 148815 640Hoogeveen, 21 juli 2020

Advies aan de informateurs

Aan:           Mw Sandra Korthuis en Dhr Johan Baltes
Van:           Frits Kappers
Betreft:     Gemeenteraad Hoogeveen

Geachte mevrouw Korthuis, geachte heer Baltes,

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid die u inwoners van Hoogeveen biedt om ideeën aan te dragen, die u mee kunt nemen in uw besprekingen met de gemeenteraad. Als ik het goed heb is u gevraagd een analyse te maken van drie terreinen, politiek, bestuurlijk en financieel. Voorwaar een bijna onmogelijke missie in de korte tijd die u ter beschikking staat. Daarom zal ik mijn uiterste best doen om niet sceptisch, maar constructief te reageren op het verzoek om ideeën en suggesties. Voor de zorgvuldigheid vermeld ik hierbij nog dat ik volle openbaarheid van alle inbreng in deze van groot belang acht. Daarom zal ik de inhoud van deze brief via mijn weblog publiceren en aan de media doen toekomen.

De politieke situatie
De samenstelling van de gemeenteraad is het gevolg van de stemmingsuitslag bij de verkiezingen voor de gemeenteraden van 2018. De spelregels van de democratie zijn hierbij gevolgd en daarom valt er – in mijn ogen – niets aan te merken op die samenstelling. Over de samenstelling van het college vallen echter wel opmerkingen te maken.
Er is gekozen voor voortzetting van de in 2014 tot stand gekomen coalitie van CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen. Uiteraard is het belangrijk om te kijken naar de motivatie voor voortzetting van deze samenwerking.

  • Was deze gebaseerd op ervaringen uit de vier voorgaande jaren, in de hoop dat die een garantie waren voor de toekomst?
  • Is bij de samenstelling van het college gekeken naar de vraag welke samenstelling het beste paste bij de problemen waarvan men op dat moment wist dat die zich zouden aandienen, met name op het gebied van de jeugdzorg en de WMO?
  • Werden de wethouders benoemd vanwege hun inhoudelijke kwaliteiten op het terrein van hun portefeuille of hebben politieke motieven de doorslag gegeven? Mijns inziens is het laatste het geval geweest, waar het eerste wenselijk was.

In mijn analyse van de bestuurlijke situatie ga ik er dan ook van uit dat de wethouders die in 2018 werden benoemd niet op inhoudelijke geschiktheid voor hun portefeuille zijn geselecteerd.

De bestuurlijke situatie
Het nieuwe bestuur van Hoogeveen presenteerde zich met ronkende woorden en hoge ambities. De voorzitter heeft daarover in een nieuwjaarstoespraak gezegd dat Hoogeveen “hoge ambities moest durven koesteren en zich niet moest laten weerhouden door kritiek van hen die de zeis der middelmatigheid hanteren”. De ambities waren hoog en de bestuurders werden verblind door de wens om Hoogeveen te laten meegaan in de vaart der volkeren. Men droomde groots en was niet bereid daar een halt aan toe te roepen.
Door de schijnwerpers vooral op deze hoge ambities te laten schijnen (een wethouder zei zelfs dat het nieuwe plein voor de Hoofdstraatkerk “het mooiste plein van Europa zou worden”) verdween de sociale problematiek in de schaduwen. Iets wat in een breed college van links, midden en rechts zeer waarschijnlijk niet zou zijn gebeurd. De samenwerking zou een stuk lastiger zijn geweest, maar wie dat een bezwaar vindt, is mijns inziens niet geschikt om bestuursverantwoordelijkheid te dragen.
Uit het aftreden van wethouder Jacob van der Heide, de enige die – als wethouder – niets te verwijten viel, blijkt dat de samenwerking binnen het college niet goed was. Vrijwel onmiddellijk na zijn aantreden signaleerde van der Heide grote financiële problemen (waar hij overigens als fractievoorzitter in de raad geen oog voor had) en hij besloot niet weg te kijken. Dit leidde, in plaats van tot intensief overleg tussen de coalitiepartijen, tot het voorstel van het CDA om het college ‘on hold’ te zetten en een externe adviseur een advies te laten opstellen over de vraag hoe het nu verder moet.

Met de formulering van dat voorstel, heeft het CDA in bedekte termen het vertrouwen in het college opgezegd en daarmee de bestuurlijke kwestie gepolitiseerd. De pogingen van de CDA fractievoorzitter om het voorstel te duiden als ‘doen wat goed is voor Hoogeveen’ mislukten jammerlijk. Het heeft de verhoudingen binnen de coalitie bepaald geen goed gedaan, maar het CDA heeft er wel de tandeloze machteloosheid van de Hoogeveense gemeenteraad in alle duidelijkheid mee aan het licht gebracht.

Pin It

Eerste live uitzendingOm te testen vanavond om 19 uur de eerste Koopman op pad live. Achteraf wordt deze opname gemonteerd en ook nog een keer aangeboden als gebruikelijk. Een spannend moment voor initiatiefnemer Henk Boer van team Koopman op pad. Kijk ook eens op ons YouTube kanaal. Door te klikken op de bij behorende afbeelding!

Pin It

Bij artikel liveKoopman op pad – Na vele opnames gemaakt te hebben op locatie. Gaat nu het team van Koopman op pad nu ook live de ether in. Via het YouTube-kanaal worden dan de live uitzendingen gestreamd. Er worden in de eerste testfase één uitzending per maand gemaakt onder de titel the making of Koopman op pad . Het team beschouwt dit als een doorbraak in hun driejarige bestaan. Het begon als een grap maar het bleek al snel serieuzer vormen aan te nemen.

Met de eerste reportage over een vrouw met problemen met haar W.M.O. toekenning Tot een echtpaar die in Drenthe geboren zijn en op jonge leeftijd emigreerden naar Amerika die daar inmiddels al 60 jaar wonen. Het echtpaar komt elk jaar terug naar Nederland om hier de Drentse rijwiel 4-daagse te fietsen. Een interview in het Drentse dialect gemengd met een vleugje Amerikaans. De eerste test uitzending is op woensdag 22 juli om 19.00 uur. U kunt zich ook abonneren op het YouTube kanaal van Met Koopman op pad. De filmpjes zijn ook te zien op de Elimsite en www.dehoogevener.nl 

Pin It

dahlia 5257228 1280Op zaterdag 22 aug aanstaande, organiseert de bloemen/siertuinvereniging een Dahlia-bosbloemen verkoop. Op zaterdag morgen tussen 9.00 en 13.00 uur. Zullen we op het grote dahliaveld bossen bloemen gaan verkopen, om zo onze kas nog iets te vullen. De bossen dahlia’s worden door ons samen gesteld en geplukt. Zodat U ze vooraan het veld kunt kopen en ophalen. Bij aankoop van een bos dahlia’s krijgt U een kop koffie er gratis bij. Komt allen en steun de Bloemencorso. Zeer lage prijs, dus daar hoeft u het niet voor te laten. Bestuur Bloemencorso Elim.

Pin It

WhatsApp Image 2020 07 20 at 22.24.25Vanavond voor de liefhebbers van geheimezender muziek is het van 19 tot 21 uur weer een feestje. 

Pin It

spring 2955582 640ELIM – Door de Coronapandemie die weer aan het aanwakkeren is, zullen de tuinen dit jaar niet gekeurd worden. Onze keurmeesters vinden het niet verantwoord om bij elkaar te komen, om de punten te beoordelen. Wij als bestuur van de siertuinen/bloemencorso respecteren hun keuze. De gezondheid gaat altijd voor. Volgend jaar worden ze weer gewoon 2x gekeurd. Vriendelijke groet, bestuur Siertuinvereniging Elim.

landscape 322100 640

Pin It

Online 19 juli

Pin It

Koopman op pad - Drenthe en in het bijzonder de gemeente Hoogeveen heeft een rijk scheepvaart- en scheepsbouwverleden. Hiervan is nagenoeg niets tastbaars en zichtbaars overgebleven. Dat rijke verleden willen we weer tot leven roepen en daar helpt Koopman op pad een handje bij. De wens van de opgerichte werkgroep is het tot stand brengen van een historisch scheepvaartcentrum op een toegankelijke en aan water gelegen locatie met de bedoeling daar bezoekers met het verleden van Drenthe in contact te brengen. Vanwege het scheepsbouwverleden van Hoogeveen is Hoogeveen als vestigingsplaats van het scheepvaartcentrum een logische keuze. Een centrum waaraan een toeristische, een museale en educatieve functie verbonden is en waarmee het Hoogeveen en daarmee ook Drenthe op de kaart zet. Er is inmiddels al een prachtig museum, die door team Koopman op pad gebruikt is als decor voor de uitzending van deze week. Het is een leuke en informatieve aflevering geworden. Start de uitzending en we nemen u mee naar het rijke verleden van Hoogeveen.

DSC 9275

Drentsepraam team

Pin It

Subcategorieën