WhatsApp Image 2021 03 13 at 14.15.39Elim – Mocht het u ontgaan zijn, het is vandaag 13 maart 2021 feest in ’t dorp. Piet en Ada van der Weide zijn vandaag precies 40 jaar geleden ouderwets in het huwelijksbootje gestapt. Velen die zich deze tijd nog kunnen herinneren weten nog hoe verliefd dit stel over Elim liep. Veelal al knuffelend. Gelukkig is dat de afgelopen 40 jaar niet veranderd ook al gebeurt het knuffelen als meer binnenshuis. Over dit in Elim zeer bekende stel hoeven we niet veel te schrijven, want bijna iedereen weet er wel wat over te vertellen. Wel uitsluitend positief! Voetbal en veel vrijwilligerswerk voor diverse verenigingen kunnen daarbij nog even aangehaald worden. Echt een top stel! Piet en Ada namens jullie kinderen familie, kennissen en heel Elim van harte gefeliciteerd en…. blijf net als de afgelopen 40 jaar zo verliefd op elkaar. Liefde is het mooiste wat er is. Vanmiddag kwam Erna van Dijk nog even langs om het paar te portretteren voor de Elimsite.

WhatsApp Image 2021 03 13 at 14.15.38

Pin It

In deze aflevering van Koopman op pad is Mark Strolenberg van de VVD te gast. “Vertrouwen in de toekomst, een moderne overheid en volop digitale kansen. Dat zijn Mark z’n drijfveren om landelijk volksvertegenwoordiger te willen zijn. Dé Drentse vertegenwoordiging in het parlement vanaf 2021. Ervan overtuigd dat een goede dosis Drentse nuchterheid van meerwaarde is in het Haagse. Zeker als je dat combineert met 12 jaar bestuurlijke ervaring: de gemeenteraad van Hoogeveen, het waterschap Drents Overijsselse Delta en diverse bestuurlijke activiteiten in Drenthe. Vanuit zijn professie heeft hij bovendien een heldere visie op en ruime ervaring met de kansen en mogelijkheden die digitalisering biedt.” In deze aflevering van Koopman op pad stelt Mark Strolenberg uit Hoogeveen zich voor.

Pin It

Getuigen gezochtIn de avond van 5 maart heeft er een woninginbraak plaats gevonden aan de Zuideropgaande 157 A bij Autobedrijf Zwiep te Hollandscheveld. Hierbij is een ietwat grotere kluis is weggenomen. Heeft u mogelijk iets gezien van met deze inbraak te maken kan hebben? Meld dit dan bij ons! BVH 2021059068.

Pin It

Dialecten hebben hun eigen klanken, woordenschat en grammaticaregels. Je kunt er alle denkbare onderwerpen in bespreken, ze zijn vanzelf ontstaan en je kunt ze als moedertaal leren. Taalkundig gezien zijn het daarmee doodgewone talen. Dat we het Fries een taal noemen en het Drents een dialect, is een puur politiek verhaal: de overheid heeft op een gegeven moment nu eenmaal besloten het Fries als tweede ‘rijkstaal’ te erkennen. Dat heeft meer met een goede lobby te maken dan met taalkundige argumenten. Niet alleen in maart staat Koopman op pad in het teken van dialect, maar vrijwel her hele jaar. Als het team van Koopman op pad aan dialect denkt dan komt direct met stip op nummer één Yvonne Bijl Hooijer boven. Drents schriefster en verhalenverteller bij uitstek. In deze aflevering over maart dialectmaand speelt Yvonne een belangrijke rol.

Pin It

Struikelstenen

Pin It

Online SGP verkiezingsavondOp vrijdagavond 12 maart 2021 wordt vanaf 19.45 uur een online verkiezingsavond georganiseerd. Deze avond kan via livestream gevolgd worden, maar u kunt ook meepraten en uw vragen stellen via MS Teams. Op staphorst.sgp.nl vindt u de juiste link naar de livestream en MS Teams. In het openingswoord zal Brand van Rijn (raadslid Hoogeveen) kort ingaan op het belang van de SGP in het algemeen. Met deze avond willen de kandidaten Jan Kuijers (nr. 28), Maarten Slingerland (nr. 12) en Steven van Westreenen (nr. 24) met name Noordoost-Nederland bereiken. Er wordt aandacht besteed aan de standpunten van de SGP met speciale aandacht voor de landbouw, de financiële keuzes in het verkiezingsprogramma en waarom jongeren ook juist hun stem aan de SGP moeten geven. In het slotwoord zal Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde in Overijssel) een duidelijk stemadvies meegeven.

Pin It

WhatsApp Image 2021 03 03 at 12.29.06

Pin It

Elim – Er word door een groepje fanatieke liefhebbers van Elim gewerkt aan een poging deze historische beelden om te zetten van zwartwit naar kleur. Een proces die erg langdurig en tijdrovend is, maar er wordt een serieuze poging gedaan. Het inkleuren plaatst de beelden dichter bij het heden. Natuurlijk blijft het leuk deze historische beelden te bekijken. Bij deze dus de al oude, al wel geoptimaliseerde beelden in breedbeelformaat. We hopen u later dit jaar deze beelden in kleur te kunnen presenteren.

Videobanner

Pin It

Woningnood ElimElim - (Ingezonden) Er is woningnood in ons dorp, die conclusie is voor de tweede keer in elf jaar getrokken na de woonenquête die Plaatselijk Belang Elim heeft gehouden. Door de financiële situatie van de gemeente is een oplossing niet eenvoudig en ook het vinden van een goede plek voor uitbreiding van het dorp is lastig. Plaatselijk Belang en de gemeente blijven toch zoeken naar een oplossing, zo geeft de Hoogeveensche Courant weer. Nu kunnen we blijven onderzoeken, maar net als bij het basisdocument Elim, gemaakt door de Smederij Elim (lange klap) is de uitkomst vrijwel gelijk

De nood is hooguit nog groter geworden. Als we nog langer als Elim afgeschoven worden zal de nood alleen nog maar groter en groter worden. Na het opstellen van basisdocument was er de bankencrises, de oorzaak dat er geen geld was en dat het document in een bureaulade verdween. Nu is het de benarde financiële situatie van de Gemeente Hoogeveen. In tussen tijd is er binnen de gemeente Hoogeveen heel wat geld besteed, maar Elim is in de bureaula blijven liggen.

bASISDOCUMENT

Nu het plaatselijk belang weer een deel van het basisdocument boven water heeft gehaald worden we weer afgescheept met “geen geld”. Nu stond er in de krant: “De onderlinge contacten en de wil zijn er, maar het geld en de goede locatie zijn knelpunten.” Aan Elim ligt het niet, maar of men in Hoogeveen zich wel zo’n zorgen (heeft) (ge)maakt over de woningnood in Elim, wordt door velen betwijfeld. Uit de eerste cijfers krijgen we bevestigd dat er een grote behoefte bestaat om op Elim te blijven wonen en dat er dus een gebrek is aan bouwplaatsen en betaalbare woningen. Jong en oud wil graag op Elim blijven wonen.” Jongeren zoeken starterswoningen en ouderen zouden graag de mogelijkheid krijgen om in het dorp te blijven in een woonvoorziening met zorg, zo blijkt uit het recente onderzoek, net als ruim elf jaar geleden.  Nu de enquête klaar is kan Plaatselijk Belang verder met de gesprekken met de gemeente. „We hebben meer dan maandelijks contact met de gemeente en voor half maart staat er een gesprek gepland met wethouder Jan Zwiers.

Dat de gemeente geen geld heeft bemoeilijkt het allemaal wel. Het betekent dat we met weinig geld een mogelijkheid moeten creëren om bouwplaatsen te realiseren. Er is al veel vergadert over dit onderwerp en het heeft beslist niet aan Elim gelegen, maar we kunnen wel stellen dat we de afgelopen 11 jaar nauwelijks iets zijn opgeschoten. We hopen dat het nieuwe Plaatselijk Belang wat meer druk weet te zetten op onze bestuurders.  Mensen die het basisdocument gaan lezen, zien dat deze is ingedeeld in thema’s. Een van de thema’s is veiligheid. Zo’n elf jaar gelden heeft Peter Aalders van Aalders IT hier een filmpje over gemaakt in opdracht voor de Smederij van Elim.

Pin It

Elim ZingtELIM – RD Elim, te beluisteren via de Elimsite heeft deze zondagmiddag het thema ‘Elim zingt’ met een mix van muziek uit Nederland zingt van 14 tot 16 uur. Door te klikken op de afspeelbanner aan de rechterkant van de site kunt u deze uitzending meemaken. Veel luister plezier.

Pin It

Subcategorieën