Chris DraatjerELIM – Velen in ons dorp hebben op OBS Vogelvlucht les gehad van ‘meester Draatjer’ die naast leraar ook jaren schoolhoofd is geweest. Chris en Miny Draatjer hebben ook jaren naast de school gewoond en waren betrokken dorpsgenoten. Ze hebben net 58 jaar huwelijk niet mogen halen. Chris werd 27 februari 1938 geboren in Bourtange en is 16 november 2022 overleden in Emmen.

Na het pensioen van Chris trok het echtpaar weer terug naar hun roots en kwamen in Stadskanaal te wonen. Bovenaan de rouwkaart staat de tekst ‘Kop d’r veur! “Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd en dat hem een verdere lijdensweg bespaard is gebleven geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en ‘ouwe opa’ Christoffel Albert Draatjer. Wij wensen Miny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies namens heel Elim.

Pin It