Een fijne zondag 2017

Pin It

STMaarten 01ELIM – Het is voor veel Elimse kinderen dit weekend weer een snoepfestijn. Kinderen lopen met lampionnen over straat en gaan in kleine groepjes de huizen langs om snoep of fruit te bemachtigen. Verlegen gezichtjes, beschenen door het iele lichtje van de lampion, verschijnen in de deuropening. Dan komt een nauwelijks verstaanbaar Sint-Maartenliedje op gang. Het is ook zomaar weer uit. Meteen veranderen de gezichtsuitdrukkingen en er wordt hoopvol een plastic tasje uitgestoken, waarin wat snoep of fruit verdwijnt. Zodra de buit binnen is, blaast het groepje de aftocht. Nu is het uitzien naar het Sinterklaasfeest.

STMaarten 02

STMaarten 03

Pin It

Mon Amour Band Elim

Pin It

Image00018ELIM – Gisteravond 10 november waren de het De Spelbrekers die de spits afbeten met direct daarop een spetterend optreden van Jan Egbert. Het was weer een topavond. Een muzikaal feest. Over de animo had de organisatie beslist niet te klagen. De feesttent zat goed vol en de sfeer was fantastisch. De ingrediënten voor een geslaagd feestje in Elim zijn beslist niet moeilijk: een goed stuk muziek, bier en de rest gaat vanzelf. Onze fotografe Erna van Dijk was ter plaatse en heeft weer een mooi fotoboek voor ons gemaakt. Door te klikken op de bijbehorende foto’s opent u het fotoboek. Vanavond, zaterdagavond 11 november komt de Monamourband optreden in de feesttent aan de Perebomenweg.

Image00069

Image00017

Pin It
Pin It

Ledenvergadering Siertuinvereniging Elim 2017

Pin It

JEUGDDIENST 16 NOV

Pin It

intocht Sint EWLim 2017

Pin It

VogelshowDALERPEEL - Grote vogelshow in Dalerpeel In dorpshuis “de Breiberg” te Dalerpeel wordt van vrijdag 17 november t/m 19 november een grote vogelshow georganiseerd Waaronder hoofdzakelijk kromsnavels en parkietachtigen, welke in Een 40tal volières te bewonderen zijn De organisatie ligt in handen van Vogelver. “Vogellust” en de Parkieten Societeit van Drenthe “Vogellust” zal tevens hun onderlinge vogelshow tentoonstellen, met een variatie aan vogels zoals kanaries, cultuurvogels, zebravinken, tropische vogels en parkieten. Voor de vogelliefhebbers de moeite waard om een kijkje te nemen. Openingstijden: Vrijdag 17 november van 20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 18 november van 10.00 tot 21.00 uur. Zondag 19 november van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis.

Pin It

86854 LELIM - Sint Maarten - Op 11 november wordt in Nederland de naamdag van Sint Maarten gevierd. Kinderen lopen met lampionnen over straat en gaan in kleine groepjes de huizen langs om snoep of fruit te bemachtigen. In grote delen van Nederland is het zaak om voor 11 november allerlei lekkers in huis te halen. In het begin van die avond gaan namelijk de kinderen in kleine groepjes de huizen langs. Verlegen gezichtjes, beschenen door het iele lichtje van de lampion, verschijnen in de deuropening. Dan komt een nauwelijks verstaanbaar Sint-Maartenliedje op gang. Het is ook zomaar weer uit. Meteen veranderen de gezichtsuitdrukkingen en er wordt hoopvol een plastic tasje uitgestoken, waarin wat snoep of fruit verdwijnt. Zodra de buit binnen is, blaast het groepje de aftocht. Overigens is het 'lopen met lichtjes' een traditie die niet eens zo ver teruggaat. Veel ouder is waarschijnlijk het ontsteken van Sint-Maartensvuren. Hier en daar, bijvoorbeeld in Friesland, gebeurt dit nog steeds. De Sint-Maartenviering heeft over het algemeen geen religieuze betekenis meer. De viering van Sint-Maarten op 11 november heeft een duidelijke christelijke achtergrond. Het is de naamdag van de heilige Sint-Martinus. Over het leven van Martinus van Tours is vrij veel bekend, omdat zijn vriend Sulplicius Severus geschiedschrijver was. Sint MaartenMartinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij in dienst van het Romeinse leger. Uit deze tijd stamt een van de meest bekende verhalen over Sint-Martinus. Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij een verkleumde bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. Deze scène is op talloze schilderijen afgebeeld, bijvoorbeeld door de schilders Rubens en Van Dijck. Nadat Martinus in 372 gekozen was tot bisschop van Tours kreeg hij een steeds grotere bekendheid. Hij stichtte in Frankrijk verschillende kloosters en stierf op hoge leeftijd in het jaar 397. Sint-Martinus was beschermheilige van reizigers en rondtrekkende kooplui; van armen, bedelaars en bekeerde dronkaards; van herders, boeren, wijnbouwers, kinderen en van het vee. Op zijn naamdag kregen de kinderen vrij van school en was het gebruikelijk hen te trakteren, bijvoorbeeld door met lekkernijen te strooien. Ook maakten de stadsbesturen op die dag door klokgelui de aanvang van de brooduitdeling aan de armen bekend. Zo werd bijvoorbeeld vermeld dat dit in 1380 gebeurde bij de Wittevrouwenpoort in Utrecht. In Elim gaat het gewoon om het plezier en de lekkere snoepjes.

Pin It