DSC 00091Als gevolg van een aantal acties en ondervindingen, had Henk Dekker ontdekt, dat het aantal vlinders, bijen, hommels en andere insecten drastisch was afgenomen. Dit baarde hem zorgen en had hierdoor diverse acties uitgezet. Helaas konden deze acties niet voldoende worden uitgezet. Uiteindelijk kreeg hij vorig jaar van een bevriende imker zaadjes voor de silphieplanten. Hij heeft deze gezaaid en dit jaar kwamen veel planten op. Hij wilde wat met deze planten gaan doen en het plan kwam bij hem op, om deze planten uit te delen in de buurt. Dit was goed voor de natuur en ook voor de omgeving, maar vooral voor zijn bijen, die op deze planten nectar konden halen. Na het benaderen van diverse instanties kwam hij uiteindelijk terecht bij Seine de Ruiter. Samen met hem werd een plan uitgewerkt om medewerking te krijgen van de buurt met als doel de leefbaarheid voor vlinders bijen en andere insecten te vergroten. Seine benaderde diverse ouders en een van de leerkrachten van de school. Dit had tot gevolg, dat Henk een gastles kon geven op school om de leerlingen te enthousiasmeren. In de gastles vertelde hij over het verleden en hoe in 1963 het Zuideropgaande en de diverse wijken (wieken) werd gedempt. Vanaf dat moment is de natuur achter uit gegaan. Het aantal bijen, hommels, vlinders en andere insecten liep terug. Gezien het feit, dat weidevogels naast een waterrijke omgeving ook afhankelijke zijn van bijen, hommels, vlinders en andere insecten, liep ook het aantal weidevogels drastisch terug. Dit was was niet alleen het gevolg van het dempen van het Zuideropgaande, maar ook van diverse andere veranderingen in het leefmilieu van de weidevogels. De weidelanden veranderden ook enorm. Als gevolg van de schaalvergroting van de veestapel, moest er ook meer voedsel komen voor dit vee. Werd in het verleden 1 keer per jaar gras binnen gehaald, nu wordt er wel 6 tot 7 keer per jaar gras van het land gehaald.

DSC 0007Henk noemt deze weilanden dan ook biljartlaken, Ze zijn super glad en perfect. Dit maakt dat het gras voor de boeren makkelijker te maaien zijn en mest in te spuiten, hetgeen tot gevolg heeft, dat er weinig bloemen zijn en er weinig te halen valt voor de bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Door het injecteren van de mest is naast het verdwijnen van de bloemen, de bijen, hommels, vlinders en andere insecten is ook ongeveer 80% van de bodemdiertjes verdwenen. Het is al lang bekend, bij onder andere het weidevogelinstituut in Zeist, dat de weidevogels, zoals de kievit de blauwgroene kleur van het gras herkent en deze plekken mijdt, omdat hier niets te halen valt voor hen. Daarnaast is er nog een oorzaak van het verdwijnen van de vogels, bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Dit wordt door Henk het stenen tijdperk genoemd en daarmee doelt hij op de tuinen van de huizen. Bestonden deze vroeger uit planten en grassen, nu zijn het veelal stenen met her en der een plantenbak.

Hier kunnen geen dieren leveren. Zo zijn er dus diverse oorzaken van het ontbreken van vogels, bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Daarom was door hem het plan opgepakt om dit probleem een halt toe te roepen. Tijdens het geven van de gastles viel het Henk op, dat de leerlingen erg geïnteresseerd waren en vol belangstelling de informatie tot zich namen. Tijdens de presentatie kon je een speld horen vallen. Dit had Henk wel anders mee gemaakt in de periode dat hij zelf nog lessen gaf. Aan het einde van de gastles werd door Henk een film getoond over de weidevogels, die was gemaakt door Rein Schonewille op het land van Boer Stam aan de Trekgatenweg. De leerlingen waren verrast door de mooie film en de grote diversiteit aan vogels. De leerlingen gingen zelf raden wat de naam van de vogels waren. Opmerkelijk was, dat de leerlingen al veel kennis hadden over onder andere de kraanvogels, die daar geland waren. De gastles werd afgesloten met een moment waarop de leerlingen hun eigen “natuur”ervaringen konden delen. Het was een leuk experiment, waar veel plezier aan werd beleefd. Naast de gastles van Henk werd door Seine diverse ouders benaderd. De ouders en de leerlingen vonden het een leuk plan en reageerden hier positief op. Al gauw was een datum gepland om de planten uit te gaan delen in de buurt. Op 2 november werd door RTV Drenthe nogmaals aandacht gevraagd voor het project. De bewoners werden benaderd aan de hand van een folder en het aantal reacties werd erg groot. Ruim 100 aanmeldingen waren binnen en op zaterdagmorgen wordt uit de tuin de aanhanger opgehaald, waarop ruim 200 planten stonden. Een 2e auto met aanhanger vervoerde de leerlingen, die de plantjes zouden gaan uit delen. De opkomst was groot, want het aantal leerlingen en ouders dat op kwam dagen, was 2 keer zo groot dan zich aanvankelijk had opgegeven. Dit was alvast een goede start. Uiteraard was het niet alleen de bedoeling om de plantjes uit te zetten, maar vooral het samen iets doen. Na het verzorgen van de inwendige mens, werd door Seine de 1e Silphiplant geplant in de tuin van Henk. Na een klein quisje, mochten de 3 winnaars ieder een plantje plaatsten bij fietsenmaker Johan Kleine. Daarna ging de plantenkaravaan op pad. Gestart werd aan de westkant van de Carstensdijk en daarna werden de planten geplaatst aan de Oostkant. De stoet ging vervolgens naar de zuidkant van het Zuideropgaande. Het was een gezellige happening, waarbij de leerlingen vaak complimentjes kregen voor wat ze aan het doen waren. Dit vonden de kinderen uiteraard erg leuk. Rond 1 uur waren alle plantjes verdeeld en was er voor de vrijwilligers in het buurthuis wat te eten en te drinken.

DSC 0012aTijdens het nuttigen van de een broodje hotdog, kwam bij de leerlingen de ontlading en werd er honderduit gepraat. De ouders en leerlingen werden bedankt voor hun medewerking aan deze dag, waarbij het mooie weer ook zeker aan heeft bijgedragen. Al met al konden we terug kijken op een bijzonder geslaagd evenement. Gezien de droge periode die al achter ons ligt en mogelijk nog aanhoudt, verzoek ik de nieuwe eigenaren van de Silphieplanten de planten voldoende water te geven. Door de vorst zal het blad afsterven en deze mogen daarna verwijderd worden. Hopelijk groeit er volgend jaar in onze buurt van de weelderige bloemenpracht, waar bewoners, vogels, bijen, hommels en andere insecten van kunnen genieten. Terugkijkend op de dag moest Henk terugdenken aan het gesprek met burgemeester Loohuis. De burgemeester had een jaar geleden een verbindingsdag georganiseerd, waarbij het de bedoeling was, dat de verschillende bevolkingsgroepen door het tonen van hun activiteiten verbinding zochten met de bevolking. Hij vond dit een vergelijkbaar initiatief. Voor Henk was de dag geslaagd. Hij had de planten verspreid en hiermee was een aanzet gegeven om vogels, bijen, hommels, vlinders en andere insecten aan te trekken, de buurt was hierbij betrokken (verbinding) en niet alleen Henk, maar diverse buurtbewoners hebben elkaar leren kennen. Daarnaast was er vrijdag een gesprek met de gemeente geweest om te kijken hoe dit een vervolg zou kunnen krijgen. Dit heeft geleid tot het maken van een afspraak met diverse instanties, waarbij gekeken zal worden hoe dit verder uitgewerkt kan worden. Wordt dus vervolgd. Houd de website en het buurtblattie dus in de gaten.

DSC 0008

Pin It