etenELIM -Stichting Elim Vitaal & Actief (EVA) vindt dat ouderen in Elim bij de samenleving horen. Stichting EVA brengt ouderen met elkaar in verbinding, zodat zij samen eten, spelletjes en creatieve activiteiten ondernemen. In Senioren Complex De Wiekswal zijn wekelijk twee groepen die gezamenlijk koffie drinken, eten, spelletjes doen en samen knutselen. In ’t Vonder is een grote groep ouderen die daar 1 keer per maand gezamenlijk Eten en een bingo spelen. Daarnaast is het bestuur van EVA in gesprek met partijen om bewegen voor ouderen op te zetten. Er hebben zich al een aantal geïnteresseerden gemeld. Om misverstanden te voorkomen: het Welzijn op Recept Elim en de daarmee samenhangende EVA - activiteiten zijn voor alle ouderen binnen Elim. Heeft u vragen over de activiteiten van EVA of wilt u zich aanmelden bel dan met 06 – 27 588 437. Het Oranje Fonds heeft een subsidie toegekend aan Stichting Elim Vitaal & Actief daardoor is het mogelijk gemaakt om voor meerdere jaren het “Welzijn op Recept” voor ouderen in het dorp Elim in te zetten.

Wat is Welzijn op Recept? Bij tegenslagen van ouderen en grote veranderingen is vaak hun sociale leven beperkt geworden. Het is belangrijk zich weer beter te voelen, nieuwe mensen te ontmoeten of een hobby op te pakken. Maar hoe pak je dat aan? In Elim kan Stichting EVA helpen! In een gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en wat bij een dergelijk persoon past. Door de betrokken huisartsen van Elim ( tevens bestuursleden van EVA ) kunnen ouderen doorverwezen worden naar Welzijnscoach Jolanda van Bruggen ( Praktijk Ondersteuner Huisartsen) . De verwijzing naar de welzijnscoach komt meestal via de huisarts of via een andere zorgverlener, zoals praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, of de thuiszorg. Het gaat dan om situaties die geen medische oorzaak hebben en waarbij het niet duidelijk is wat er aan de hand is. Er wordt dan geen recept voor medicijnen of een verwijzing naar een specialist uitgeschreven, maar een recept met een doorverwijzing naar een welzijnscoach die dan kijkt welke activiteit van EVA het beste in die situatie past. De welzijnscoach weet precies wat EVA biedt en helpt om passende activiteiten te vinden. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Op de foto de woensdaggroep in Seniorencomplex De Wiekswal.

Pin It